Koordynator Programu PFR Green Hub

Warszawa (woj. mazowieckie)

Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności

Warszawa (woj. mazowieckie)

Ekspert ds. Analizy Biznesowej

Warszawa (woj. mazowieckie)