Firma

PFR S.A.

Ogłoszenie

Audytor

Stanowisko

Audytor

Miasto/województwo

Warszawa

Numer referencyjny

PFR/BAW/A/01/2022

Publikacja

2022-01-04

Audytor
[rekrutacja zdalna]

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, Polska
Termin: 3 luty 2022 r.

Twój zakres obowiązków:

 • ~uczestniczenie w projektach audytowych,
 • ~ szacowanie i ocenianie ryzyka wynikającego z działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych Grupy PFR,
 • ~ ocenianie adekwatności i efektywności mechanizmów kontrolnych,
 • ~ doskonalenie istniejących i projektowanie nowych systemów kontroli wewnętrznej,
 • ~ uczestniczenie w przygotowaniu raportów z wykonanej pracy wraz z przedstawionymi wnioskami i zaleceniami,
 • ~ monitorowanie i raportowanie statusu realizacji działań naprawczych przez jednostki audytowane,
 • ~ prowadzenie analizy ryzyka wybranych procesów i otoczenia biznesowego.

Nasze wymagania:

 • ~ wykształcenie wyższe (preferowane kierunki finanse, matematyka, IT),
 • ~ doświadczenie zawodowe związane z audytem wewnętrznym lub zewnętrznym (preferowany audyt operacyjny lub systemów IT),
 • ~ doświadczenie w branży finansowej (TFI, agent transferowy, depozytariusz),
 • ~ wiedza w zakresie procesów operacyjnych i IT (planowanie, realizacja, zarządzanie),
 • ~ znajomość zagadnień dot. procesu zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego oraz doświadczenie w identyfikacji i ocenie ryzyka w organizacji,
 • ~ umiejętność wyciągania wniosków i formułowania rekomendacji,
 • ~ samodzielność w planowaniu i organizacji swojej pracy,
 • ~ łatwość komunikacji i umiejętność pracy przy wielu zadaniach jednocześnie,
 • ~ sprawne posługiwanie się pakietem MS Office (w szczególności MS Excel).

Mile widziane:

 • ~ dyplomy i certyfikaty związane z audytem wewnętrznym, audytem IT, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania.

Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in:

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/ny, prosimy o przesłanie aplikacji klikając w przycisk Aplikuj.

 • ~ Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
 • ~ Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.