Firma

PFR S.A.

Ogłoszenie

Kontroler Finansowy

Stanowisko

Kontroler Finansowy

Miasto/województwo

Warszawa

Numer referencyjny

PFR/BFK/KF/02/2021

Publikacja

2021-02-23

Kontroler finansowy
[rekrutacja zdalna]

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, Polska
Termin: 21 marca 2021 r.

Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym będziesz:

 • ~ nadzorować wykonanie planu finansowego (ścisła współpraca ze wszystkimi jednostkami Spółki), weryfikować odchylenia w realizacji planu finansowego oraz budżetów kosztowych,
 • ~uczestniczyć w procesach zamknięcia miesiąca,
 • ~ sporządzać biznesplany, modele finansowe, analizy i bieżące raporty dla zarządu oraz instytucji finansowych,
 • ~ zarządzać płynnością finansową spółki,
 • ~ tworzyć i rozwijać narzędzia kontroli finansowej oraz raportowania finansowego (m.in. w BI);
 • ~ pełnić nadzór finansowy nad spółkami z grupy kapitałowej;
 • ~ wspierać procesy związane z zarządzaniem przez Spółkę aktywami funduszy inwestycyjnych,
 • ~ kontrolować poprawność dekretacji faktur i dokumentów księgowych dla celów kontrolingowych,
 • ~ kontaktować się z instytucjami zewnętrznymi: bankami, instytucjami finansowymi oraz audytorami w celu wyjaśnień wynikowych.

Dołącz do nas, jeżeli:

 • ~ masz wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • ~ posiadasz min. 3-letnie doświadczenie w finansach, w audycie lub w dziale kontrolingu (warunek konieczny),
 • ~świetnie odnajdujesz się w pracy z MS Excel (warunek konieczny),
 • ~ znasz zagadnienia rachunkowości finansowej oraz zarządczej,
 • ~ posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia,
 • ~jesteś staranny i dokładny,
 • ~wykazujesz się dużą samodzielnością w działaniu,
 • ~umiesz pracować w PowerBI i SQL (będzie to dodatkowym atutem),
 • ~jesteś w trakcie robienia uprawnień lub masz uprawnienia CIMA, ACCA lub biegłego rewidenta (będzie to dodatkowym atutem).

Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in:

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/ny, prosimy prześlij swoją aplikację klikając w przycisk Aplikuj.

 • ~ Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
 • ~ Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.