Firma

PFR S.A.

Ogłoszenie

Menedżer w Departamencie Inwestycji Samorządowych

Stanowisko

Menedżer

Miasto/województwo

Warszawa

Numer referencyjny

PFR/DIS/M/04/2020

Publikacja

2020-04-10

Menedżer w Departamencie Inwestycji Samorządowych

[REKRUTACJA ZDALANA]

Miejsce pracy: Warszawa, Centrum, Polska
Termin: 30 września 2020 r.

Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym będziesz:

 • ~przygotowywać analizy ekonomiczno-finansowych projektów inwestycyjnych i spółek, w tym w celu weryfikacji zasadności ich realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (w tym w szczególności przygotowanie analizy Komparatora Sektora Publicznego projektu inwestycyjnego),
 • ~ przygotowywać modele finansowe na potrzeby ww. analiz,
 • ~odpowiadzialny za strukturyzację projektu (przygotowanie alokacji ryzyk projektu, modelu wynagradzania partnera prywatnego i innych kluczowych parametrów finansowych projektu),
 • ~ przygotowywać (we współpracy z innymi doradcami, w tym doradcą prawnym i doradcą technicznym) dokumentację w postępowaniu o wybór partnera prywatnego (tj. m.in. specyfikacji postępowania, formularza oferty, kryteriów oceny ofert, itp.) i umowy PPP,
 • ~wspierać merytorycznie podmiot publiczny w postępowaniu o wybór partnera prywatnego (do etapu zamknięcia finansowego),
 • ~uczestniczyć w procesach inwestycyjnych, w tym wspierać analitycznie przy sporządzaniu wniosków inwestycyjnych i prowadzeniu procesów due diligence oraz monitorować projekty inwestycyjne i lokaty Funduszu,
 • ~kierować pracą zespołu projektowego i sprawiować nadzór merytoryczny nad produktami prac,
 • ~koordynować pracę konsorcjum doradców,
 • ~brać udział w inicjatywach produktowych, uczestniczyłć w wydarzeniach branżowych.

Dołącz do nas, jeżeli:

 • ~masz wykształcenie wyższe ekonomiczne (kierunek studiów: finanse przedsiębiorstwa, bankowość, metody statystyczne i ilościowe/ekonometria, ekonomia),
 • ~posiadasz min. 6 lat doświadczenia zawodowego zdobytego w doradztwie transakcyjnym lub przy finansowaniu projektów infrastrukturalnych,
 • ~posiadasz bardzo dobrą znajomość modelowania finansowego (w tym co najmniej podstawowa znajomość VBA) i analizy efektywności projektów inwestycyjnych,
 • ~masz doświadczenie w przygotowaniu lub negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej,
 • ~potafisz szybko przyswajać wiedzę oraz pracować pod presją czasu,
 • ~posiadasz wysoko rozwinięte zdolności komunikacji i efektywnej pracy w zespole,
 • ~posiadasz bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel i PowerPoint),
 • ~znasz biegle  język angielski.

Dodatkowym atutem będzie, jeżeli posiadasz: :
 •  
 • ~doświadczenie zdobyte przy strukturyzacji projektów PPP/pozyskaniu finansowania dla projektów PPP,
 • ~tytuł CFA, ACCA, CIMA, Doradcy Inwestycyjnego lub pokrewny.
 

 •  

Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in:

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany, prosimy prześlij aplikację, klikając w przycisk Aplikuj poniżej.

 • ~ Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
 • ~ Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.