Firma

PFR S.A.

Ogłoszenie

Starszy Analityk / Analityczka

Stanowisko

Starszy Analityk

Numer referencyjny

PFR/BI/SA/05/2023

Publikacja

2023-05-19

Możesz mieć wpływ - rozwiń się z PFR. Jesteśmy grupą ludzi tworzących innowacyjne projekty mające pozytywny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Pracujemy w atmosferze profesjonalizmu i wsparcia, z wykorzystaniem naszych doświadczeń w gronie najlepszych ekspertów / ekspertek. Tworzymy lepsze jutro. Dbamy o zrównoważony rozwój. Rozwijamy siebie nawzajem. Dołącz do nas

 

Starszy Analityk / Analityczka

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, Polska
Termin: 25 czerwca 2023 r.

Twój zakres obowiązków:

 • ~ wsparcie Zespołu Inwestycyjnego (dedykowanego do prowadzenia projektów w ramach inwetycji m.in z zakresu energii odnawialnej) w wybranych aspektach procesów inwestycyjnych, w szczególności w przeprowadzaniu analiz finansowych i rynkowych, przygotowaniu modeli wyceny, nadzór nad procesem due diligence, 
 • ~ wsparcie Dyrektora i Menedżera Inwestycyjnego w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby prezentacji transakcji, 
 • ~ udział w monitorowaniu działania spółek portfelowych w zakresie zgodności ich działania z biznes planem i strategią, jak również ustaleniami wynikającymi z dokumentacji transakcyjnej, 
 • ~ wsparcie Zespołu Inwestycyjnego przy poszukiwaniu nowych celów inwestycyjnych i działaniach związanych z budową portfela, w szczególności sporządzanie analiz sektorowych oraz analiz konkretnych przedsiębiorstw, 
 • ~ wsparcie Zespołu Inwestycyjnego w przeprowadzaniu transakcji wyjścia z inwestycji, 
 • ~ wsparcie w sporządzaniu raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR.

Nasze wymagania:

 • ~ wykształcenie wyższe (preferowany kierunek studiów: finanse przedsiębiorstwa, bankowość, metody statystyczne i ilościowe/ekonometria, ekonomia), 
 • ~ 2-3-letnie doświadczenie w pracy w instytucji finansowej na analogicznym stanowisku (m.in. w banku w dziale finansowania przedsiębiorstw, biurze maklerskim, funduszu typu private equity, itp.) lub w spółce doradczej (doradztwo transakcyjne, corporate finance), 
 • ~ znajomość zasad rachunkowości w stopniu pozwalającym przeprowadzać analizy historycznych sprawozdań finansowych, 
 • ~ umiejętność modelowania finansowego, 
 • ~umiejętność analitycznego myślenia, 
 • ~ efektywna organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole, 
 • ~ proaktywność, inicjatywa, samodzielność, 
 • ~ dabrdzo dobra znajomość języka angielskiego - pozwalająca na prowadzenie projektów inwestycyjnych. 
 •  

Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in: