Firma

PFR S.A.

Ogłoszenie

Project Manager

Stanowisko

Menedżer Programu

Numer referencyjny

PFR/DPR/PM/05/2023

Publikacja

2023-05-11

Możesz mieć wpływ - rozwiń się z PFR. Jesteśmy grupą ludzi tworzących innowacyjne projekty mające pozytywny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Pracujemy w atmosferze profesjonalizmu i wsparcia, z wykorzystaniem naszych doświadczeń w gronie najlepszych ekspertów / ekspertek. Tworzymy lepsze jutro. Dbamy o zrównoważony rozwój. Rozwijamy siebie nawzajem. Dołącz do nas

 

Project Manager

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, Polska
Termin: 18 czerwca 2023 r.

Twój zakres obowiązków:

 • ~aktywny udział w pracach koncepcyjnych na etapie tworzenia, utrzymania i rozwoju projektu systemu Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE),
 • ~realny wpływ na kształt rozwiązania,
 • ~ współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz dostawcami (m.in. instytucje finansowe, administracja publiczna - m.in. z Ministerstwem Cyfryzacji, ZUS, KRUS oraz towarzystwami emerytalno - ubezpieczeniowymi),
 • ~ nadzorowanie wykonania zapisów umowy oraz zakresu prac, harmonogramu i budżetu projektu,
 • ~ opracowywanie dokumentacji zarządczej,
 • ~umiejętność modelowania i czytania uproszczonych diagramów procesów,
 • ~okresowe raportowanie, udział w spotkaniach koordynacyjnych.
 •  

Nasze wymagania:

 • ~ doświadczenie na stanowisku Project Managera lub w zarządzaniu min. 5-osobowym zespołem,
 • ~znajomość zagadnień z związanych z rynkiem emerytalnym lub ubezpieczeniowym m.in. PPK, IKE, IKZE, OFE, PPE etc.,
 • ~ doświadczenie w współpracy z interesariuszami zewnętrznymi i zespołami IT,
 • ~ praktyka w prowadzeniu projektów od strony biznesowej w jednym z obszarów: administracji publicznej, finansowej, ubezpieczeniowej, IT,
 • ~ wysokie zdolności komunikacyjne, priorytetyzacji zadań, zarządzania interesariuszami, budżetem projektu i czynnikami ryzyka,
 • ~ znajomość metodyk i technik zarządzania projektami i organizacji pracy w zespołach,
 • ~ doskonała organizacja pracy, kreatywność i elastyczność,
 • ~ rozwinięte umiejętności analitycznego i logicznego myślenia,
 • ~ samodzielność i wysoka motywacja do pracy, 
 • ~umiejętność budowania relacji biznesowych, w tym współpracy z zewnętrznymi interesariuszami (m.in. dostawcami rozwiązań typu software).
 •  

Mile widziane:

 •  
 • ~umiejętność interpretowania "formalnych" dokumentów projektowych (zapisów umów, uchwał, ustaw itp.),
 • ~ praktyczna znajomość programowania w dowolnym języku wysokiego poziomu
 • ~praktyczna znajomość technologii bazodanowych: MS SQL, Oracle, Postgres,
 • ~ umiejętność interpretowania "formalnych" dokumentów projektowych (zapisów umów, uchwał, ustaw itp.),
 • ~ certyfikacje w obszarze zarządzania projektami.
 •  

Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in: