Firma

PFR S.A.

Ogłoszenie

Dyrektor / Dyrektorka ds. Ryzyka

Stanowisko

Dyrektor ds. ryzyka

Numer referencyjny

PFR/OSIO/D/03/2023

Publikacja

2023-03-01

Możesz mieć wpływ - rozwiń się z PFR. Jesteśmy grupą ludzi tworzących innowacyjne projekty mające pozytywny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Pracujemy w atmosferze profesjonalizmu i wsparcia, z wykorzystaniem naszych doświadczeń w gronie najlepszych ekspertów / ekspertek. Tworzymy lepsze jutro. Dbamy o zrównoważony rozwój. Rozwijamy siebie nawzajem. Dołącz do nas

 

Dyrektor / Dyrektorka ds. Ryzyka
[rekrutacja zdalna]

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, Polska
Termin: 16 kwietnia 2023 r.

Twój zakres obowiązków:

 • ~Opracowanie oraz wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w organizacji;
~Stworzenie transparentnych oraz efektywnych zasad zarządzania ryzykiem poprzez wdrożenie oraz aktualizację wymaganych regulacji wewnętrznych w zakresie monitorowania i raportowania ryzyk występujących w Spółce;~ Wdrożenie niezbędnych narzędzi pomiaru ryzyka, przeprowadzania szkoleń oraz podnoszenia świadomości w zakresie zasad zarządzania ryzykiem;~ Analiza bieżących ryzyk i identyfikacja potencjalnych ryzyk, które wpływają na organizację;~ Rekomendowanie metod przeciwdziałania ryzyku oraz monitorowanie procesu transferu lub przeciwdziałania ryzyku;~Niezależne kierowanie zarządzaniem ryzykiem oraz sprawowanie funkcji kontrolnej w tym zakresie;
 • ~Organizacja oraz przewodniczenie Komitetowi Ryzyka;
~ Raportowanie poziomu ryzyka do Zarządu spółki oraz niezależnego Komitetu Audytu na poziomie Rady Nadzorczej;
 • ~Budowanie świadomości oraz pełnienie roli edukacyjnej w organizacji;
 • ~Prowadzenie rejestru zdarzeń operacyjnych oraz informowanie o najbardziej        znaczących zagrożeniach;
 • ~współudział w tworzeniu planów ciągłości działania w celu ograniczenia ryzyka;

Nasze wymagania:

 • ~
  Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, matematyka, statystyka, ekonometria;
 • ~Minimum 10 lat doświadczenia w obszarze zarzadzania ryzykiem w instytucji finansowej;
 • ~Bardzo dobra znajomość funkcjonowania rynku kapitałowego i funduszy inwestycyjnych;
 • ~Biegła znajomość przepisów i standardów związanych z zarządzaniem ryzykiem finansowym i operacyjnym;
 • ~Wysokie zdolności strategicznego i koncepcyjnego myślenia;
 • ~Zdolności interpersonalne oraz budowania silnego wizerunku;
 • ~Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • ~Doświadczenie w projektach wdrażania kultury ryzyka;
 • ~Znajomość języka angielskiego w stopni umożliwiającym swobodną komunikację;
 •  

Mile widziane:

 • ~Posiadanie certyfikatów z zarządzania ryzykiem FRM lub PRM (lub zainteresowanie certyfikacją), ,
 • ~ Ukończone studia podyplomowe z zakresy ryzyka / bankowości / funduszy inwestycyjnych.,
 •  

Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in: