Firma

PFR S.A.

Ogłoszenie

Audytor / Audytorka

Stanowisko

Audytor

Miasto/województwo

Warszawa

Numer referencyjny

PFR/OSiO/BAW/A/03/2023

Publikacja

2023-03-09

Możesz mieć wpływ - rozwiń się z PFR. Jesteśmy grupą ludzi tworzących innowacyjne projekty mające pozytywny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Pracujemy w atmosferze profesjonalizmu i wsparcia, z wykorzystaniem naszych doświadczeń w gronie najlepszych ekspertów / ekspertek. Tworzymy lepsze jutro. Dbamy o zrównoważony rozwój. Rozwijamy siebie nawzajem. Dołącz do nas

Audytor / Audytorka

Miejsce pracy: Warszawa 
Termin: 16 kwietnia 2023 r.

Twój zakres obowiązków:

 • ~ udział w projektach audytowych,
 • ~ wykonanie testów w zakresie oceny adekwatności oraz efektywności mechanizmów kontrolnych, dokumentowanie wykonanej pracy, 
 • ~ szacowanie i ocenianie ryzyka wynikającego z działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych Grupy PFR, 
 • ~ doskonalenie istniejących i projektowanie nowych systemów kontroli wewnętrznej, 
 • ~ uczestniczenie w przygotowaniu raportów z wykonanej pracy wraz z przedstawionymi wnioskami i zaleceniami, 
 • ~monitorowanie i raportowanie statusu realizacji działań naprawczych przez jednostki audytowane, prowadzenie analizy ryzyka wybranych procesów i otoczenia biznesowego.

Nasze wymagania:

 • ~doświadczenie na analogicznym stanowisku (audyt zewnętrzy lub wewnętrzny - preferowany audyt operacyjny lub systemów IT),
 • ~wykształcenie wyższe (preferowane kierunki finanse, matematyka, ekonomia),
 • ~preferowane doświadczenie w branży finansowej (bankowość, ubezpieczenia, TFI, agent transferowy, depozytariusz), lub w obszarze nieruchomości, RODO, bezpieczeństwa,
 • ~wiedza w zakresie procesów operacyjnych (planowanie, realizacja, zarządzanie), 
 • ~znajomość zagadnień dot. procesu zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego oraz doświadczenie w identyfikacji i ocenie ryzyka w organizacji, 
 • ~umiejętność wyciągania wniosków i formułowania rekomendacji, 
 • ~ samodzielność w planowaniu i organizacji swojej pracy, 
 • ~ sprawne posługiwanie się pakietem MS Office (w szczególności MS Excel).
 •  

Mile widziane:

 • dyplomy i certyfikaty związane z audytem wewnętrznym, audytem IT, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania.
 •  

Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in: