Firma

PFR S.A.

Ogłoszenie

Starszy Audytor / Audytorka

Stanowisko

Audytor

Miasto/województwo

Warszawa

Numer referencyjny

PFR/OSiO/BAW/SA/03/2023

Publikacja

2023-03-09

Możesz mieć wpływ - rozwiń się z PFR. Jesteśmy grupą ludzi tworzących innowacyjne projekty mające pozytywny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Pracujemy w atmosferze profesjonalizmu i wsparcia, z wykorzystaniem naszych doświadczeń w gronie najlepszych ekspertów / ekspertek. Tworzymy lepsze jutro. Dbamy o zrównoważony rozwój. Rozwijamy siebie nawzajem. Dołącz do nas

 

Starszy Audytor / Audytorka

Miejsce pracy: Warszawa 
Termin: 16 kwietnia 2023 r.

Twój zakres obowiązków:

 • ~ uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego planu audytów wewnętrznych w PFR S.A.,
 • ~przygotowywanie planu oraz zakresu badania w ramach prowadzonego zadania audytowego, z uwzględnieniem identyfikacji rodzajów ryzyka, doboru narzędzi oraz procedur niezbędnych do przeprowadzenia badania, 
 • ~ ocenianie jakości i efektywności systemu kontroli wewnętrznej, 
 • ~ ocenianie ryzyka w procesach i otoczeniu biznesowym, 
 • ~ koordynowanie pracy zespołu audytowego w ramach wybranych audytów, 
 • ~mapowanie audytowanych procesów oraz identyfikowanie kontroli wewnętrznych i rodzajów ryzyka, 
 • ~samodzielne przygotowywanie wstępnej wersji raportu z badania, zawierającego opis badania, wnioski propozycję oceny obszaru oraz listę stwierdzonych nieprawidłowości oraz ryzyka, 
 • ~wspieranie koordynacji działań kontroli zewnętrznych prowadzonych w Spółce, 
  monitorowanie terminowości oraz poprawności wdrażania uzgodnionych planów naprawczych, 
 • ~doskonalenie procesów audytowych oraz udoskonalenie narzędzi audytowych, 
  udział w projektach biznesowych.

Nasze wymagania:

 • ~wykształcenie wyższe (preferowane kierunki finanse, ekonomia, matematyka, IT), 
 • ~doświadczenie w branży finansowej (banki, towarzystwa ubezpieczeń, OFE, TFI), RODO, bezpieczeństwa lub w projektach dla podmiotów finansowych, 
 • ~ co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z audytem operacyjnym wewnętrznym lub zewnętrznym, 
 • ~ wiedza w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, ładu organizacyjnego, umiejętność identyfikowania i oceniania ryzyka w organizacji oraz mapowania procesów, umiejętność wyciągania logicznych wniosków i przejrzystego formułowanie rekomendacji, 
 • ~ dobra organizacja pracy, samodzielność, 
 • ~ umiejętność pracy przy wielu zadaniach jednocześnie, 
 • ~ sprawne posługiwanie się pakietem Microsoft Office (w szczególności MS Excel/Power Point, Share Point).
 •  

Mile widziane:

 • ~ wiedza w zakresie nieruchomości (planowanie, realizacja, zarządzanie), 
 • ~ dyplomy i certyfikaty związane z audytem wewnętrznym, audytem IT, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania.
 •  

Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in: