Firma

PFR S.A.

Ogłoszenie

Audytor w Biurze Audytu Wewnętrznego

Stanowisko

Audytor

Miasto/województwo

Warszawa

Numer referencyjny

PFR/BAW/A/08/20

Publikacja

2020-09-04

Audytor w Biurze Audytu Wewnętrznego

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, Polska
Termin: 3 października 2020 r.

Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym będziesz:

 • ~uczestniczyć w projektach audytowych w ramach Grupy PFR,
 • ~realizować audyty operacyjne we wszystkich obszarach działalności Grupy PFR poprzez:
 •    ~ identyfikację kluczowych ryzyk,
 •    ~ analizę kluczowych procesów i zasobów,
 •    ~ ocenę adekwatności i efektywności kontroli wewnętrznych,
 • ~uczestniczyć w projektowaniu nowych systemów kontroli wewnętrznej,.
 • ~przygotowywać raporty z wykonanej pracy wraz z przedstawionymi wnioskami i zaleceniami,
 • ~koordynować audyty i kontrole zewnętrzne realizowane w organizacji,
 • ~monitorować i raportować status realizacji działań naprawczych przez jednostki audytowane.

Dołącz do nas, jeżeli:

 • ~masz wykształcenie wyższe,
 • ~posiadasz co najmniej 3 -letnie doświadczenie zawodowe związane z audytem wewnętrznym lub zewnętrznym,
 • ~masz doświadczenie w przeprowadzaniu audytów w obszarze finansów, nieruchomości, IT, audytów bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania, HR, zakupów,
 • ~posiadasz znajomość zagadnień dotyczących procesu zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego oraz doświadczenie w identyfikacji i ocenie ryzyka w organizacji,
 • ~masz umiejętność analizy, wyciągania i formułowania wniosków,
 • ~ umiesz samodzielnie planować i organizować swoją pracę,
 • ~masz umiejętność pracy przy wielu zadaniach jednocześnie,
 • ~znasz doskonale MS Office,
 • ~jeżeli posiadasz dyplomy i certyfikaty związane z audytem wewnętrznym, audytem IT, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania będą one dodatkowym atutem.
 •  

Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in:

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/ny, prosimy o przesłanie aplikacji klikając w przycisk Aplikuj.

 • ~ Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
 • ~ Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.