Firma

PFR S.A.

Ogłoszenie

Specjalista w Departamencie Inwestycji Samorządowych

Stanowisko

Specjalista

Miasto/województwo

Warszawa

Numer referencyjny

PFR/DIS/S/02/2021

Publikacja

2021-02-02

Specjalista
w Departamencie Inwestycji Samorządowych
[rekrutacja zdalna]

Miejsce pracy: Warszawa, Centrum, Polska
Termin: 5 marca 2021 r.

Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym będziesz:

 • ~przygotowywać analizy ekonomiczno-finansowe projektów inwestycyjnych i spółek, w tym w celu weryfikacji zasadności ich realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (w tym w szczególności przygotowanie analizy Komparatora Sektora Publicznego projektu inwestycyjnego),
 • ~ przygotowywać modele finansowe na potrzeby ww. analiz,
 • ~uczestniczyć w procesach inwestycyjnych, w tym poprzez wsparcie analityczne przy sporządzaniu wniosków inwestycyjnych i prowadzeniu procesów due diligence oraz monitorowanie projektów inwestycyjnych i lokat Funduszu,
 • ~wspierać bieżącą pracę zespołu transakcyjnego w poszukiwaniu nowych celów inwestycyjnych,
 • ~ przygotowywać analizy rynkowe i regulacyjne,
 • ~ wspierać prace analityczne przy strukturyzacji projektu, m.in.: w przygotowaniu alokacji ryzyk projektu, modelu wynagradzania partnera prywatnego i innych kluczowych parametrów finansowych projektu,
 • ~przygotowywać dokumentację postępowania o wybór partnera prywatnego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (tj. m.in. specyfikacji postępowania, formularza oferty, kryteriów oceny ofert, itp.),
 • ~wspierać w obszarze analiz podmiot publiczny w postępowaniu o wybór partnera prywatnego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (do etapu zamknięcia finansowego).

Dołącz do nas, jeżeli:

 • ~masz wykształcenie wyższe ekonomiczne (kierunek studiów: finanse przedsiębiorstwa, bankowość, metody statystyczne i ilościowe/ekonometria, ekonomia),
 • ~posiadasz 3-5 lat doświadczenia w pracy w instytucji finansowej (w banku w dziale finansowania przedsiębiorstw, biurze maklerskim, funduszu typu private equity, itp.) lub w spółce doradczej (doradztwo transakcyjne, corporate finance),
 • ~znasz bardzo dobrze zasady modelowania finansowego w MS Excel (mile widziana znajomość VBA) i analizy efektywności projektów inwestycyjnych,
 • ~masz biegłą znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel i PowerPoint)
 • ~posiadasz wysoko rozwinięte zdolności komunikacji i efektywnej pracy w zespole,
 • ~ umiesz pracować pod presją czasu oraz pracy wielozadaniowej,
 • ~ znasz zasady rachunkowości w stopniu pozwalającym przeprowadzić biegle analizy historycznych sprawozdań finansowych,
 • ~znasz biegle język angielski.
 • Dodatkowym atutem będzie, jeżeli posiadasz: 

 • ~doświadczenie zdobyte przy strukturyzacji projektów PPP/pozyskaniu finansowania dla projektów PPP,
 • ~tytuł CFA, ACCA, CIMA, Doradcy Inwestycyjnego lub pokrewny.
 •  
 •  

Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in:

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany, prosimy przeslij swoją aplikację, klikając w przycisk Aplikuj poniżej.

 • ~ Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
 • ~ Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.