Firma

PFR S.A.

Ogłoszenie

Specjalista / Specjalistka w Zespole Inwestycyjnym (Partnerstwo Publiczno-Prywatne)

Stanowisko

Specjalista

Miasto/województwo

Warszawa

Numer referencyjny

PFR/DIS/S/01/2023

Publikacja

2023-01-18

Możesz mieć wpływ - rozwiń się z PFR. Jesteśmy grupą ludzi tworzących innowacyjne projekty mające pozytywny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Pracujemy w atmosferze profesjonalizmu i wsparcia, z wykorzystaniem naszych doświadczeń w gronie najlepszych ekspertów / ekspertek. Tworzymy lepsze jutro. Dbamy o zrównoważony rozwój. Rozwijamy siebie nawzajem. Dołącz do nas

 

Specjalista / Specjalistka w Zespole Inwestycyjnym
(Partnerstwo Publiczno-Prywatne)

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, Polska
Termin: 31 marca 2023 r.

Twój zakres obowiązków:

 • ~ wsparcie analityczne przy prowadzeniu procesów due diligence, sporządzaniu wniosków inwestycyjnych, negocjacji umów inwestycyjnych i monitorowaniu realizacji projektów inwestycyjnych i lokat Funduszu,
 • ~ przygotowywanie modeli finansowych, 
 • ~ przygotowywanie analiz rynkowych i regulacyjnych,
 • ~ przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach inwestycji własnych przedsiębiorstw, w formule project finance lub w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
 • ~ wsparcie analityczne podmiotów publicznych w określaniu parametrów projektu, strukturyzacji transakcji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
 • ~wspieranie bieżącej pracy zespołu transakcyjnego w poszukiwaniu nowych celów inwestycyjnych.

Nasze wymagania:

 • ~ wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse przedsiębiorstw, bankowość, metody statystyczne i ilościowe/ekonometria, ekonomia),
 • ~2-3-letnie doświadczenie w pracy w instytucji finansowej (w banku w dziale finansowania przedsiębiorstw, biurze maklerskim, funduszu typu private equity, itp.) lub w spółce doradczej (preferowane doradztwo transakcyjne, corporate finance),
 • ~ bardzo dobra umiejętność modelowania finansowego w MS Excel (mile widziana znajomość VBA) i analizy efektywności projektów inwestycyjnych,
 • ~ biegła znajomość Excel i PowerPoint,
 • ~ znajomość zasad rachunkowości w stopniu pozwalającym przeprowadzić biegle analizy historyczne sprawozdań finansowych,
 • ~ dobra znajomość języka angielskiego - pozwalająca na weryfikację dokumentów etc. 
 •  

Mile widziane:

 • ~ doświadczenie zdobyte przy strukturyzacji projektów PPP/pozyskaniu finansowania dla projektów PPP,
 • ~ tytuł CFA, ACCA, CIMA, Doradcy Inwestycyjnego lub pokrewny.
 •  

Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in: