Firma

PFR S.A.

Ogłoszenie

Specjalista w zespole inwestycyjnym

Stanowisko

Specjalista

Numer referencyjny

PFR/DIS/S/06/2022

Publikacja

2022-06-20

Możesz mieć wpływ - rozwiń się z PFR. Jesteśmy grupą ludzi tworzących innowacyjne projekty mające pozytywny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Pracujemy w atmosferze profesjonalizmu i wsparcia, z wykorzystaniem naszych doświadczeń w gronie najlepszych ekspertów. Tworzymy lepsze jutro. Dbamy o zrównoważony rozwój. Rozwijamy siebie nawzajem. Dołącz do nas

 

Specjalista w zespole inwestycyjnym
[rekrutacja zdalna]

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, Polska
Termin: 22 lipca 2022 r.

Twój zakres obowiązków:

 • ~ przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach inwestycji własnych przedsiębiorstw, w formule project finance lub w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP),
 • ~ dla projektów PPP: wsparcie analityczne podmiotów publicznych w określaniu parametrów projektu, strukturyzacji transakcji,
 • ~ przygotowywanie modeli finansowych na potrzeby ww. analiz,
 • ~ uczestniczenie w procesach inwestycyjnych Funduszu (wsparcie analityczne przy prowadzeniu procesów due diligence, sporządzaniu wniosków inwestycyjnych, negocjacji umów inwestycyjnych i monitorowaniu realizacji projektów inwestycyjnych i lokat Funduszu),
 • ~ wspieranie bieżącej pracy zespołu transakcyjnego w poszukiwaniu nowych celów inwestycyjnych,
 • ~ przygotowywanie analiz rynkowych i regulacyjnych.

Nasze wymagania:

 • ~ wykształcenie wyższe ekonomiczne (kierunek studiów: finanse przedsiębiorstw, bankowość, metody statystyczne i ilościowe/ekonometria, ekonomia),
 • ~ 3-letnie doświadczenie w pracy w instytucji finansowej (w banku w dziale finansowania przedsiębiorstw, biurze maklerskim, funduszu typu private equity, itp.) lub w spółce doradczej (doradztwo transakcyjne, corporate finance),
 • ~ bardzo dobra znajomość zasad modelowania finansowego w MS Excel (mile widziana znajomość VBA) i analizy efektywności projektów inwestycyjnych,
 • ~ biegła znajomość Excel i PowerPoint,
 • ~ znajomość zasad rachunkowości w stopniu pozwalającym przeprowadzić biegle analizy historyczne sprawozdań finansowych,
 • ~ biegła znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 • ~ doświadczenie zdobyte przy strukturyzacji projektów PPP/pozyskaniu finansowania dla projektów PPP,
 • ~ tytuł CFA, ACCA, CIMA, Doradcy Inwestycyjnego lub pokrewny.

Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in: