Firma

PFR S.A.

Ogłoszenie

Specjalista w zespole inwestycyjnym

Stanowisko

Specjalista

Miasto/województwo

Warszawa

Numer referencyjny

PFR/DIS/S/01/2022

Publikacja

2022-01-13

Specjalista
w zespole inwestycyjnym
[rekrutacja zdalna]

Miejsce pracy: Warszawa, Centrum, Polska
Termin: 13 lutego 2022 r.

Twój zakres obowiązków:

 • ~przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych projektów inwestycyjnych i spółek, w tym w celu weryfikacji zasadności ich realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (w szczególności przygotowanie analizy Komparatora Sektora Publicznego projektu inwestycyjnego),
 • ~ przygotowywanie modeli finansowych na potrzeby ww. analiz,
 • ~uczestniczenie w procesach inwestycyjnych (wsparcie analityczne przy sporządzaniu wniosków inwestycyjnych i prowadzeniu procesów due diligence oraz monitorowanie projektów inwestycyjnych i lokat Funduszu),
 • ~wspieranie bieżącej pracy zespołu transakcyjnego w poszukiwaniu nowych celów inwestycyjnych,
 • ~ przygotowywanie analiz rynkowych i regulacyjnych,
 • ~ wsparcie analityczne przy strukturyzacji projektu, m.in.: w przygotowaniu alokacji ryzyk projektu, modelu wynagradzania partnera prywatnego i innych kluczowych parametrów finansowych projektu,
 • ~przygotowywanie dokumentacji postępowania o wybór partnera prywatnego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (tj. m.in. specyfikacji postępowania, formularza oferty, kryteriów oceny ofert, itp.),
 • ~wspieranie w obszarze analiz podmiotów publicznych w postępowaniu o wybór partnera prywatnego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (do etapu zamknięcia finansowego).

Nasze wymagania:

 • ~wykształcenie wyższe ekonomiczne (kierunek studiów: finanse przedsiębiorstwa, bankowość, metody statystyczne i ilościowe/ekonometria, ekonomia),
 • ~3-5-letnie doświadczenie w pracy w instytucji finansowej (w banku w dziale finansowania przedsiębiorstw, biurze maklerskim, funduszu typu private equity, itp.) lub w spółce doradczej (doradztwo transakcyjne, corporate finance),
 • ~bardzo dobra znajomość zasad modelowania finansowego w MS Excel (mile widziana znajomość VBA) i analizy efektywności projektów inwestycyjnych,
 • ~biegła znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel i PowerPoint)
 • ~wysoko rozwinięte zdolności komunikacji i efektywnej pracy w zespole,
 • ~ umiejętność pracy pod presją czasu oraz pracy wielozadaniowej,
 • ~ znajomość zasad rachunkowości w stopniu pozwalającym przeprowadzić biegle analizy historyczne sprawozdań finansowych,
 • ~biegła znajomość języka angielskiego.
 • Mile widziane: 

 • ~doświadczenie zdobyte przy strukturyzacji projektów PPP/pozyskaniu finansowania dla projektów PPP,
 • ~tytuł CFA, ACCA, CIMA, Doradcy Inwestycyjnego lub pokrewny.
 •  
 •  

Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in:

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany, prosimy prześlij swoją aplikację, klikając w przycisk Aplikuj poniżej.

 • ~ Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
 • ~ Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.