Firma

PFR S.A.

Ogłoszenie

Starszy Audytor

Stanowisko

Starszy Audytor

Miasto/województwo

Warszawa

Numer referencyjny

PFR/BAW/SA/08/2021

Publikacja

2021-08-23

Starszy Audytor
[rekrutacja zdalna]

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, Polska
Termin: 30 września 2021 r.

Twój zakres obowiązków:

 • ~uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego planu audytów wewnętrznych  w PFR S.A.,
 • ~ przygotowywanie planu oraz zakresu badania w ramach prowadzonego zadania audytowego, z uwzględnieniem identyfikacji rodzajów ryzyka, doboru narzędzi oraz procedur niezbędnych do przeprowadzenia badania,
 • ~ samodzielne przeprowadzanie badania audytowego we wszystkich obszarach działalności Spółki,
 • ~ ocenianie efektywności audytowanych obszarów, ich zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami oraz ocenianie jakości i efektywności systemu kontroli wewnętrznej,
 • ~ mapowanie audytowanych procesów oraz identyfikowanie kontroli wewnętrznych i rodzajów ryzyka,
 • ~ samodzielne przygotowywanie wstępnej wersji raportu z badania, zawierającego opis badania, wnioski, propozycję oceny obszaru oraz listę stwierdzonych nieprawidłowości oraz ryzyka,
 • ~ wspieranie koordynacji działań kontroli zewnętrznych prowadzonych w Spółce,
 • ~ monitorowanie terminowości oraz poprawności wdrażania uzgodnionych planów naprawczych.

Nasze wymagania:

 • ~wykształcenie wyższe,
 • ~co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z audytem operacyjnym (mile widziane doświadczenie w audycie finansowym),
 • ~doświadczenie w branży finansowej (banki, towarzystwa ubezpieczeń, OFE, TFI) lub w projektach dla podmiotów finansowych (będzie to Twój dodatkowy atut),
 • ~wiedza w zakresie nieruchomości (planowanie, realizacja, zarządzanie) oraz z zakresu zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, ładu organizacyjnego,
 • ~umiejętność identyfikowania i oceniania ryzyka w organizacji oraz mapowania procesów,
 • ~umiejętność wyciągania logicznych wniosków i przejrzystego formułowanie rekomendacji,
 • ~dobra organizacja pracy, samodzielność,
 • ~ umiejętność pracy przy wielu zadaniach jednocześnie,
 • ~ sprawne posługiwanie się pakietem Microsoft Office (w szczególności MS Excel/Power point, share point),.
 • ~dyplomy i certyfikaty związane z audytem wewnętrznym, audytem IT, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania – będą dodatkowym atutem.
 

Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in:

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/ny, prosimy prześlij swoją aplikacji klikając w przycisk Aplikuj poniżej.

 • ~ Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
 • ~ Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.